Permalink

0

Kennen Sie schon … das Aarhus Teaters arkiv?

Logo des Aarhus Teaters arkiv (https://aarhusteaterarkiv-web.appspot.com/about)

„Teater er en fly­gtig kun­start. Når tæp­pet falder den sid­ste aften efter en forestill­ing, eksis­ter­er den ikke læn­gere som noget konkret sanseligt og visuelt. Teatret er og har altid været en oplevelse i nuet. Det er teatrets ”nu”, som Aarhus Teaters Arkiv bevar­er og doku­menter­er for fremti­den.
Aarhus Teaters arki­va­lier er dateret fra 1898 og frem. Aarhus Teaters arkiv rum­mer over 300 hyldeme­ter analoge arki­va­lier af stor kul­turhis­torisk vær­di. Der er tale om his­to­rie og kul­tur­arv, som dækker det nære lokale, det nationale samt det inter­na­tionale udsyn inden­for dan­sk scenekun­st og kul­tur.

I Aarhus Teaters dig­i­tale arkiv kan man søge på forestill­inger, per­son­er eller sæson­er og via disse komme på en rund­tur i hele teatrets his­to­rie eller få speci­fikke oplysninger om enkelte forestill­inger, skue­spillere og øvrige ansat­te.
Det dig­i­tale arkiv opdateres kon­stant og løbende med oplysninger om og dig­i­talis­er­ing af arki­va­lier.
Der lig­ger (pr. feb­ru­ar 2019) ca. 7.000 beskrevne forestill­ings­billed­er tilgæn­geligt på online-arkivet. De udgør knap en fjerd­edel af Aarhus Teaters billedark­iv.“

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.