Permalink

0

Kennen Sie schon … die Serie „Svenska förklarad“?

Das schwedis­che Insti­tutet för språk och folk­min­nen hat eine Vide­o­r­ei­he zu den Eigen­heit­en der ver­schiede­nen schwedis­chen Dialek­te erstellt:

Logo der Reihe "Svenska förklarad" (https://urplay.se/program/218304-svenska-forklarad-skanska)

Sven­s­ka dialek­ter brukar delas in i sex dialek­tom­rå­den, där var­je område utmärks av gemen­sam­ma språk­drag. Och inom sydsven­s­ka mål är skån­skan det mest kän­da exem­plet. På fem minut­er förk­larar språk­forskaren Jen­ny Nils­son allt du behöver veta om dialek­ten och SVT:s mete­o­rolog Nils Holmqvist berät­tar vad tv-tit­tar­na tyck­er om hans skån­s­ka.

Die Rei­he wurde für Schüler:innen an Gym­nasien konzip­iert – und eignet sich damit ver­mut­lich auch gut für Schwedisch-Ler­nende hierzu­lande. 🙂

ent­deckt im vifanord-Blog – dort gibt es noch
viele weit­ere inter­es­sante Link­tipps! 🙂

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.