Benelux / Low Countries Studies (FID)

Neuerwerbungsliste 2017-07

Im Zeitraum vom 11.02.2017 bis zum 17.02.2017 wurden 77 Titel neu erworben.

Bitte beachten Sie, dass in folgender Liste auch Pflichtexemplare enthalten sein können, welche die ULB Münster als Landesbibliothek unentgeltlich erhält. Beachten Sie ferner, dass einzelne Titel mehreren Fachgebieten zugeordnet werden können, so dass die Gesamtzahl der Neuerwerbungen nicht mit dem größten Listenindex übereinstimmen muss.

Tipp: Sie können sich automatisch über das Erscheinen der Neuerwerbungslisten benachrichtigen lassen. Hierzu müssen Sie lediglich den RSS-Feed des FID Benelux abonnieren.


Übersicht

Fachgebiet (Titelzahl)
Niederländische Sprachwissenschaft (3 Titel) 
Niederländische Literaturwissenschaft: Primärliteratur (24 Titel) 
Niederländische Literaturwissenschaft: Sekundärliteratur (4 Titel) 
Geschichte (30 Titel) 
Politik, Soziologie (13 Titel) 
Geographie, Landeskunde (3 Titel) 
Volkskunde (1 Titel) 
Sonstiges (4 Titel) 


Titel-Liste

  Niederländische Sprachwissenschaft

 1. Blommaert, Jan:
  Let op je woorden : politiek, taal en strijd . - Berchem : Epo, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14188
   
 2. Monod de Froideville, Gilbert:
  Nederlandse titulatuur : in aanspreken en op schrift, in protocol en netwerken . - Tweede, herziene druk. - Leiden : Leiden Publications, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14250
   
 3. Over talen en tekens : bijdragen van jonge Gentse linguïsten / Buysschaert, Joost [Herausgeber]. - Gent : Academia Press, 2015.
  (Studia Germanica Gandensia Libri)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14190
   
 4. Niederländische Literaturwissenschaft: Primärliteratur

 5. Berge, H. C. ten:
  Splendor : gedichten . - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14205
   
 6. Brassinga, Anneke:
  Het luchtige van de zwaarte . - Gent : PoëzieCentrum, 2015.
  (The offense of poetry ; 1)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14247
   
 7. Broeckhoven, Diane:
  Het verkeerde keelgat . - Antwerpen : Uitgeverij Vrijdag, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14226
   
 8. Cock, Michael de:
  Achter de wolken . - Leuven : Davidsfonds Uitgeverij, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14225
   
 9. Commandeur, Tanya:
  De man die alles achterliet . - Tweede druk. - Amsterdam : Ambo/Anthos, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14199
   
 10. Conrad, Patrick:
  Gedichten 1963-2014 . - Gent : PoëzieCentrum, 2015.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14192
   
 11. Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc / Bindervoet, Erik [Übersetzer]. - Eerste druk. - Amsterdam : De Harmonie, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14241
   
 12. Haasse, Hella S.:
  Irundina : 1 CD-luisterboek . - Eerste druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14246
   
 13. Leeuwen, Joke van:
  Het moet nog ergens liggen . - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij BV, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14196
   
 14. Loghem, Martinus G. van:
  Fokel . - Benthuizen : Astoria Uitgeverij, 2016.
  (Rondom Couperus ; nr. 1)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14249
   
 15. Marain, Elisabeth:
  Het is stil waar het niet waait . - Antwerpen : Vrijdag, 2015.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14227
   
 16. Molen, Janny van der:
  Buiten is het oorlog : Anne Frank en haar wereld . - Zesde druk. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 2015.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14193
   
 17. Moors, Els:
  Lieder vom Pferd über Bord . - Erste Auflage. - Berlin : Brueterich Press, 2016.
  (BP ; 006)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14215
   
 18. Popa, Stefan:
  De verovering van Vlaanderen : roman . - Eerste druk. - Baarn : Uitgeverij Marmer, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14218
   
 19. Roodnat, Joyce:
  Volgens Fiep : levenslessen van Fiep Westendorp . - Eerste druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14186
   
 20. Tahir, Naema:
  Brieven in Urdu . - Amsterdam : Prometheus, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14209
   
 21. Thijssen, Ann:
  Het geluid van slapende honden . - Amsterdam : Prometheus, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14203
   
 22. Van Bouwel, Katrijn:
  De muze en het meisje . - Tweede druk. - Amsterdam : Prometheus, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14202
   
 23. Versteegen, Jos:
  Woon ik hier . - Amsterdam : Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14229
   
 24. Vis, Jacob:
  Merdeka! : roman over de Indonesische vrijheidsstrijd . - Schoorl : Uitgeverij Conserve, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14230
   
 25. Vogel, Marianne:
  Communistengoud en kerstengelen : Berlijnse thriller . - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14211
   
 26. Waard, Elly de:
  In die tijd die . - Eerste druk. - Amsterdam : Uitgeverij De Harmonie, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14187
   
 27. Zomeren, Koos van:
  Alptraum : (Stanley's laatste gems) . - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij De Arbeiderspers, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14244
   
 28. Zwier, Gerrit Jan:
  De omweg naar Paaseiland . - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14233
   
 29. Niederländische Literaturwissenschaft: Sekundärliteratur

 30. Boudewijn, Petra:
  Warm bloed : de representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden) . - Hilversum : Verloren, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14219
   
 31. Dansende tongen : talige schrijfstrategieën voor hedendaags theater / Berg, Marjolijn van den [Herausgeber] [Verfasser] [Illustrator]. - Utrecht : Lectoraat Performatieve Maakprocessen, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14224
   
 32. Kuruppath, Manjusha:
  Staging Asia : the Dutch East India Company and the Amsterdam theatre, c. 1650 to 1780 . - [Leiden] : Leiden University Press, 2016.
  (Colonial and global history through Dutch sources)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14212
   
 33. Oegema, Jan:
  Diep uit het oor : taal en poëzie in de retraites van het Open klooster . - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14207
   
 34. Geschichte

 35. Bern, Stéphane:
  Mon Luxembourg . - [Paris] : Flammarion, 2016.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; NC 2924
   
 36. Cuijpers, Lenneke [Zusammenstellender]:
  Het Hilligenpad : zwerven door Twente . - Utrecht : Stichting Matrijs, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14197
   
 37. D'Udekem d'Acoz, Marie-Pierre:
  Andrée de Jongh : une vie de résistante . - Bruxelles : Racine, 2016.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; ND 25010
   
 38. Dijk, Jos van:
  Ondanks hun dappere rol in het verzet ... : het isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog . - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14213
   
 39. Echten, Erik van [Fotograf] [Verfasser]:
  Groeten uit Assen : honderd jaar veranderingen in de stad . - Groningen : Uitgeverij Kleine Uil, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; HIS 39.5.1ASS 2016/1
   
 40. Groeneboer, Saskia:
  Werelderfgoed Kinderdijk : molens, water en gemalen . - Utrecht : Uitgeverij Matrijs, 2016.
  (Cultuurhistorische reeks werelderfgoed Nederland ; 7)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14198
   
 41. De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 : staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland / Alen, André [Herausgeber]. - Den Haag : Boom juridisch, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14240
   
 42. Herber, Rob:
  Nico Bloembergen : meester van het licht . - Delft : Uitgeverij Eburon, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14184
   
 43. Iconen van Almere : de stad vertelt haar verhaal / Berkum, Ans van [Herausgeber] [Verfasser]. - Eerste druk. - Beilen : Pharos Uitgevers, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14217
   
 44. Immer blijft de band : Quisque Suis Viribus 1841-2016 / Beek, H. J. van [Herausgeber]. - Delft : Eburon, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14235
   
 45. Immerseel, Ronald van:
  Statig Beetsterzwaag : parklandschap rond een Fries dorp . - Utrecht : Uitgeverij Matrijs, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14194
   
 46. Kerkhistorisch snoepgoed : libretto amicorum voor Lodewijk Winkeler bij gelegenheid van zijn afscheid als hoofd van het KDC / Poels, Vefie [Herausgeber]. - Nijmegen : Valkhof Pers, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14248
   
 47. Kleinhout, Henk:
  Van dwangarbeid en hongerlonen : de strijd om het bestaan aan het Twentekanaal 1930-1938 . - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14210
   
 48. Kooijmans, Tim:
  Tulpenburgh : buitenplaats aan de Amstel . - Utrecht : Uitgeverij Matrijs, 2016.
  (Reeks Nederlandse kastelen)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14195
   
 49. Marie José <Königin, Italien>:
  Albert et Élisabeth : mes parents . - Bruxelles : Racine, 2016.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; ND 25012
   
 50. Min, Eric:
  De eeuw van Brussel : biografie van een wereldstad, 1850-1914 . - Derde druk. - Amsterdam ; Antwerpen : De Bezige Bij, 2015.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; ND 25013
   
 51. Nederlands Historisch Scheepvaart Museum <Amsterdam>:
  Verzamelaars verzameld : een eeuw collectioneren in het Scheepvaartmuseum . - Zwolle : WBOOKS, 2016.
  (Jaarboek / Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum ; 2016)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14204
   
 52. Nederlandse erflaters / Stiphout, Robert [Herausgeber]. - Eerste druk. - Amsterdam : Elsevier Boeken, 2016.
  (Elseviers historische bibliotheek ; deel 5)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14245
   
 53. Onnekink, David:
  Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672-1713 . - London : Palgrave Macmillan, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14222
   
 54. Pekelder, Jacco:
  Deutschland und die Niederlande : Nachbarn in Europa ; Rede zur Eröffnung des Niederländischen Jahres an der Universität des Saarlandes, 23. Januar 2014 . - Saarbrücken : Universaar, 2014.
  (Universitätsreden / Universität des Saarlandes ; 102)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; HIS 39.3.3.3 2014/20a
   
 55. Prud'homme van Reine, Ronald B.:
  Liever niet de lucht in : de omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk . - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij De Arbeiderspers, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14243
   
 56. Riet, Frank van:
  De bewakers van Westerbork . - Amsterdam : Boom, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14183
   
 57. Scholliers, Mark:
  Voortman : de begindagen van de Gentse katoenindustrie : historiografische fictie . - Gent : Academia Press, 2015.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; ND 25011
   
 58. Smit, Joseph Peter Willem Antoon:
  De Legervlaggen : uit den aanving van den 80-jarigen oorlog . - Herdruk. - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; HIS 39.10 2016/1
   
 59. Stipriaan, Reinoud van:
  Lof der botheid : hoe de Hollanders hun naïviteit verloren . - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14236
   
 60. Termote, Tomas:
  War beneath the waves : U-boat flotilla in Flanders 1915-1918 . - London : Uniform Press, 2017.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14223
   
 61. Traa, Mark:
  Steeds blijf ik u beminnen : liefdesoproepen uit vervlogen tijden . - Amsterdam : Meulenhoff, 2017.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14214
   
 62. Tuuk, Luit van der:
  De Franken in België en Nederland : heersers in de vroege middeleeuwen . - Utrecht : Uitgeverij Omniboek, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14237
   
 63. Vooren, Eugeen P. C.? van [Zusammenstellender]:
  Burgerlijke stand van Borsbeek : geboorte 1802-1819, huwelijk 1802-1819, overlijden 1802-1819 . - Mechelen : Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen, 2015.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; NC 2923
   
 64. Wagenaar, Lodewijk:
  Cinnamon and elephants : Sri Lanka and the Netherlands from 1600 . - Amsterdam : Rijksmuseum, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14185
   
 65. Politik, Soziologie

 66. Alphen, Elise van:
  Alles werd politiek : de verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980 . - [Utrecht] : Humanistisch Historisch Centrum, 2016.
  (Humanistisch erfgoed ; 20)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14208
   
 67. Andriessen, Iris [Verfasser]:
  Grenzen aan de eenheid : de beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie . - Sociaal en Cultureel Planbureau : Den Haag, 2017.
  (SCP-Publicatie ; 2017-1)

  ▷ Haus der Niederlande Zentrum f. NL-Studien ; POL 6.3 2017/1
   
 68. Blank, Jos L. T.:
  De Nederlandse zorg 1980-2013 . - Den Haag ; Delft : Eburon, 2016.
  (Productiviteit van het overheidsbeleid ; deel 2)
  (IPSE studies)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14238-2
   
 69. Broek, Andries van den [Verfasser]:
  De toekomst tegemoet : leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later : Sociaal en Cultureel Rapport 2016 . - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016.
  (SCP-publicatie ; 2016-31)

  ▷ Haus der Niederlande Zentrum f. NL-Studien ; SOZ 5.2.0 2016/3
   
 70. Byl, Eric:
  PVDA en LSP, verschilpunten en mogelijke raakvlakken in de opbouw van een politiek alternatief . - Brussel : Marxisme.be, 2015.

  ▷ Zentralbibliothek Georgskommende ; ND 25014
   
 71. Dijk, Jos van:
  Ondanks hun dappere rol in het verzet ... : het isolement van Nederlandse communisten in de Koude Oorlog . - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14213
   
 72. Fennema, Meindert:
  Geert Wilders : tovenaarsleerling . - Vierde, uitgebreide druk. - Amsterdam : Prometheus, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14221
   
 73. Götze, Ralf:
  Ende der Dualität? : Krankenversicherungsreformen in Deutschland und den Niederlanden . - Frankfurt [u.a.] : Campus-Verl., 2016.
  (Staatlichkeit im Wandel ; 28)

  ▷ Zentralbibliothek Magazin (1. UG) ; 3L 16996
   
 74. De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 : staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland / Alen, André [Herausgeber]. - Den Haag : Boom juridisch, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14240
   
 75. Houtum, Henk van:
  Voorbij Fort Europa : een nieuwe visie op migratie . - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij Atlas Contact, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14220
   
 76. De keuze van D66 : toespraken, pamfletten en beschouwingen uit 50 jaar partijgeschiedenis / Boomsma, Daniël [Herausgeber] [Verfasser einer Einleitung]. - Amsterdam : Boom, 2016.
  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14234
   
 77. Pekelder, Jacco:
  Deutschland und die Niederlande : Nachbarn in Europa ; Rede zur Eröffnung des Niederländischen Jahres an der Universität des Saarlandes, 23. Januar 2014 . - Saarbrücken : Universaar, 2014.
  (Universitätsreden / Universität des Saarlandes ; 102)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; HIS 39.3.3.3 2014/20a
   
 78. Politiken in Bewegung : die Emanzipation Homosexueller im 20. Jhdt. / Pretzel, Andreas [Herausgeber]. - Hamburg : Männerschwarm Verlag, 2017.
  (Geschichte der Homosexuellen in Deutschland nach 1945 ; Bd. 5)
  (Edition Waldschlösschen ; Band 15)

  ▷ Haus der Niederlande Zentrum f. NL-Studien ; SOZ 5.2.2.1 2017/1
   
 79. Geographie, Landeskunde

 80. Cuijpers, Lenneke [Zusammenstellender]:
  Het Hilligenpad : zwerven door Twente . - Utrecht : Stichting Matrijs, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14197
   
 81. Immerseel, Ronald van:
  Statig Beetsterzwaag : parklandschap rond een Fries dorp . - Utrecht : Uitgeverij Matrijs, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14194
   
 82. Schilder, Günter:
  Early Dutch maritime cartography : the North Holland School of Cartography (c.1580-c.1620) . - Leiden ; Boston : Brill, Hes & De Graaf, 2017.
  (Explokart studies on the history of cartography ; 17)

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14200
   
 83. Volkskunde

 84. Straaten, Peter van:
  Lachen met bril . - Tweede druk. - Amsterdam : Uitgeverij De Harmonie, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14206
   
 85. Sonstiges

 86. Antiquitates Tyrolenses : Festschrift für Hans Nothdurfter zum 75. Geburtstag / Gleirscher, Paul [Hrsg.]. - Innsbruck : Universitätsverl. Wagner, 2015.
  (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesmuseums Schloss Tirol ; 1)

  ▷ Ur-u.Frühgeschichtl. Archäologie Bibliothek ; U-N013
   
 87. Knibbe, Hester:
  Oogsteen : een keuze uit de gedichten 1982-2016 . - Amsterdam ; Antwerpen : Uitgeverij de Arbeiderspers, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14228
   
 88. Olij, Maike:
  Nieuwsbehoeften : een NOS-boek over nieuwsgebruik . - Amsterdam : Boom, 2016.

  ▷ Haus der Niederlande FID Benelux ; dfg 14242
   
 89. Das Paradies auf Erden : flämische Landschaften von Bruegel bis Rubens / Neidhardt, Uta [Herausgeber]. - Dresden : Sandstein Verlag, 2016.
  ▷ Zentralbibliothek Magazin (1. UG) ; 3C 41401
   


Verfügbare Listen:   2016-44 | 2016-45 | 2016-46 | 2016-47 | 2016-48 | 2017-01 | 2017-02 | 2017-03 | 2017-04 | 2017-05 | 2017-06 | 2017-07Datenbankabfrage vom:   2017-02-26
Fachlicher Ansprechpartner: Ilona Riek   E-Mail
© Universitäts- und Landesbibliothek Münster