Permalink

0

Kennen Sie schon … die Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi?

Header-Grafik der Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi (https://riksarkivet.x-ref.se/#!/Search?id=116&start)

Unter ein­er Ober­fläche sind zwei Daten­banken zur altschwedis­chen Lit­er­aturgeschichte vere­int:

Fornsven­sk bib­li­ografi på nätet är en bear­bet­ning av och fort­sät­tning på den tryck­ta bib­li­ografi som sam­manställdes av Robert Geete och Isak Col­li­jn för tiden fram till 1944 och som utgavs av Sven­s­ka forn­skrift­säll­skapet. Fornsven­sk bib­li­ografi på nätet sträck­er sig fram till och med 2017 och upp­dat­eras regel­bun­det.

Sven­sk run­bib­li­ografi på nätet inklud­er­ar FK Jan Owes Sven­sk run­bib­li­ografi 1880–1993 och de bib­li­ografi­er som pub­licer­ats i Nytt om runer. Sven­sk run­bib­li­ografi på nätet sträck­er sig fram till och med 2019.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.