Permalink

0

Kennen Sie schon … die „Dramaklassiker“ bei Sveriges Radio?

Logo von Sveriges Radio (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sveriges-Radio-Logo.svg)

Shake­speare, Ibsen, Lager­löf, Strind­berg och CJL Almqvist – från och med skär­tors­dag finns flera av världs­dra­matikens klas­sik­er att lyssna på i Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se under ”Dra­mak­las­sik­er”.
Hör några av Sveriges, genom tider­na, störs­ta skåde­spelare, leg­en­der som Lars Ekborg, Inga Tid­blad, Ulf Palme, Tora Teje och Ani­ta Björk. Verk sign­er­ade av ett par av gigan­ter­na bland regis­sör­er: Ing­mar Bergman och Alf Sjöberg.

–Jag är så glad över att vi kan glän­ta på arkivet och bju­da våra lyssnare på en del av vårt fan­tastiska kul­tur­arv; Radioteatern. Klas­sik­er vars teman är lika aktuel­la nu som då och med några av Sveriges störs­ta regis­sör­er och skåde­spelare. Glad påsk från oss på Sveriges Radio Dra­ma! säger Moa Gam­mel Gins­burg, kon­st­närligt utveck­lingsans­varig på Sveriges Radio Dra­ma.

… so hieß es im Früh­jahr 2020 in ein­er Pressemel­dung von Sveriges Radio.

In der Kat­e­gorie „Dra­mak­las­sik­er“ kön­nen Sie sich seit April 2020 zahlre­iche von bekan­nten Schauspieler:innen einge­sproch­ene his­torische Dra­me­nauf­nah­men, anhören: über die Web­site von Sveriges Radio oder über die App „Sveriges Radio Play“.

ent­deckt im Blog der vifanord

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.