Permalink

0

Kennen Sie schon … die Podcast-Reihe „Astrid – Ett liv“?

Screenshot des Logos zum Podcast "Astrid – Ett liv" (https://open.spotify.com/show/3eQwRMP3k9khrzDQpegqa7) (Stand 25.8.2022)

Die Rei­he aus dem Jahr 2019 umfasst 5 Fol­gen:

Vi har lärt kän­na henne genom Pip­pi, Ron­ja, Emil och alla de andra sagorna.Men vem var Astrid Lind­gren, män­niskan som ska­pade dem?För förs­ta gån­gen görs nu en doku­men­tär pod­cast­serie om Astrid Lind­grens liv. Innehållsska­pare är Joel Sil­ber­stein Hont och Carl Frid­sjö som bland annat lig­ger bakom den framgångsri­ka pod­cast­se­rien ”En mörk historia”Astrid Lind­grens familj har till­gäng­lig­gjort aldrig tidi­gare pub­licer­ade inspel­ningar.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.