Permalink

0

Kennen Sie schon … die „Termbase til støtte for nordisk mobilitet“?

„Her finn du infor­masjon om ord og ter­mar som vert nyt­ta innan­for vik­tige sam­funn­som­råde i dei nordiske lan­da. Det kan vere til hjelp om du skal arbei­de eller stud­ere i eit anna nordisk land.„Diese unter der Schirmherrschaft der Nordic Lan­guage … Weit­er­lesen