Permalink

0

Kennen Sie schon … „Svensk Historia“ auf Twitter?

Logo des Twitter-Accounts "Svensk Historia" (https://twitter.com/svenskhistoria)

Der Account Sven­sk His­to­ria tweet­et Infor­ma­tio­nen zur Geschichte Schwe­dens:
„Nyhet­stid­ning om sven­sk his­to­ria med nyheter, aktuell forskn­ing, ny lit­ter­atur, museiut­ställ­ningar och debatt samt en stor sam­ling his­toriska länkar.“

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.