Permalink

0

Kennen Sie schon … die Podcasts der Kopenhagener Bibliotheken?

Logo der Kopenhagener Bibliotheken (https://bibliotek.kk.dk/)

„Køben­havns Bib­liotek­er pro­duc­er­er forskel­lige pod­casts om his­to­rie, kul­tur og lit­ter­atur“:

  • Bag om Køben­havn: Pod­cast-serien tager dig med tilbage i den køben­havnske his­to­rie og beretter om per­son­er og begiven­hed­er, der har været med til at forme byen… eller som bare fortæller en rigtig god his­to­rie.
  • I Kund­sk­abens Hotel inviter­er vi dig ind på bib­lioteket til lev­ende og per­son­lige præsen­ta­tion­er af lit­ter­atur, viden, film, musik – alt det bed­ste fra Køben­havns bib­liotek­er.
  • Børnebog­cast er en pod­cast til foræl­dre, der savn­er inspi­ra­tion til, hvad deres børn selv kan læse og til højtlæs­ning. Julie Arn­drup, børnebib­liotekar — med gæster, hjælper dig med at sortere i alle de mange dejlige bøger der udkom­mer. Vi snakker med bl.a. børn, forskere og for­fat­tere om læs­ning og anbe­faler bunke­vis af gode bøger.
  • Hver måned inviter­er Køben­havns Hov­ed­bib­liotek for­fat­teren til ‚Måne­dens for­fat­ter‘ ind til et fore­drag. Dette fore­drag optages og pod­castes. Lyt til for­fat­tere som Katrine Marie Guldager, Hans David-Nielsen og Sis­sel-Jo Gazan fortælle om deres bøger.
  • Giv lyd! Hver tors­dag kan Køben­havns borg­ere med en lille digter eller sto­ry­teller-ambi­tion gemt under huden komme ind i studierne på Køben­havns Hov­ed­bib­liotek og ind­tale deres pro­jek­ter. Vi pod­cast­er ind­sla­gene på denne kanal.
  • Dagens Lydavis udkom­mer hver dag mandag til fredag klokken 12, og inde­hold­er artik­ler fra Berlingske, Infor­ma­tion, Jyl­lands-Posten og Poli­tiken. Pod­cas­ten føl­ger avis­ernes dækn­ing af emn­er, der omhan­dler Køben­havn.
  • Kul­turlyt inde­hold­er alt fra skue­spiller­in­ter­views til kon­cer­tan­meldelser, og består af aktuelle nyhed­sar­tik­ler om teater, kun­st, musik og lit­ter­atur fra de fire store dag­blade; Berlingske, Infor­ma­tion, Jyl­lands-Posten og Poli­tiken. Kul­turlyt udkom­mer hver mandag efter­mid­dag.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.