Permalink

0

Kennen Sie schon … die Podcasts der Kopenhagener Bibliotheken?

„Køben­havns Bib­liotek­er pro­duc­er­er forskel­lige pod­casts om his­to­rie, kul­tur og lit­ter­atur“: Bag om Køben­havn: Pod­­cast-serien tager dig med tilbage i den køben­havnske his­to­rie og beretter om per­son­er og begiven­hed­er, der har været med til at forme byen… eller som bare fortæller … Weit­er­lesen

Permalink

0

Kennen Sie schon … die App „Svenskt Kulturarv“?

App für den Kul­tur­genuss in Schwe­den Die Vere­ini­gung Sven­skt Kul­tur­arv , die sich mit dem schwedis­chen Kul­turerbe beschäftigt, hat eine App veröf­fentlicht, die Infor­ma­tio­nen zu über 400 Museen, Ausstel­lun­gen und Sehenswürdigkeit­en in Schwe­den verze­ich­net:„Gå in på App Store eller Google … Weit­er­lesen