Permalink

0

Kennen Sie schon … die App „Svenskt Kulturarv“?

Logo der App "Svenskt Kulturarv", verlinkt von Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=se.svensktkulturarv.ska

App für den Kul­tur­genuss in Schwe­den
Die Vere­ini­gung Sven­skt Kul­tur­arv , die sich mit dem schwedis­chen Kul­turerbe beschäftigt, hat eine App veröf­fentlicht, die Infor­ma­tio­nen zu über 400 Museen, Ausstel­lun­gen und Sehenswürdigkeit­en in Schwe­den verze­ich­net:
„Gå in på App Store eller Google Play och sök efter Sven­skt Kul­tur­arv. I appen kan du söka bland fler än 400 museer, utställ­ningar & kul­turel­la platser i hela Sverige! Du kan även köpa ditt Kul­tur­arvsko­rt (gäller 1 år från inköps­da­tum) direkt i appen och få 50% rabatt på entrén hos alla våra medlem­mar! Hos medlem­mar som har fri entré erb­juds rabatt i pre­sent­bu­tik, fri audio­gu­ide eller någon annan för­mån.“

Die App ist über Google Play und im Apple-App-Store erhältlich.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.