Permalink

0

Kennen Sie schon … die „Litteraturkartan“?

Screenhot aus der Litteraturkartan (via https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/litteraturstaden-goteborg/samverkansomraden/litteraturkartan)

In der Lit­er­aturkarte von Schwe­den – Teil der Lit­ter­atur­banken – sind Orte verze­ich­net, die für die ältere und klas­sis­che Lit­er­atur Schwe­dens eine Rolle spie­len, weil zum Beispiel Autor:innen von dort stam­men, lit­er­arische Fig­uren dort verortet sind oder eine Hand­lung dort spielt:

VÄLKOMMEN till Litteraturkartan.se! Här kan du gå på upp­täck­ts­färd i lit­ter­a­turens teck­en genom Bohus­län, Dal­s­land, Västergöt­land och Blekinge – och genom sek­ler­na. Kän­da och okän­da per­son­er, mer eller min­dre bort­glöm­da platser, och tex­ter som speglar och avtäck­er land­skapet blir dina färd­kam­rater. Gå vilse, och hit­ta rätt! Res dig lyck­lig – i både tanke och han­dling.

Klic­ka på hjälp-knap­pen märkt med ett i för en förk­lar­ing av kar­tans funk­tion­er, eller klic­ka här.

Lit­ter­aturkar­tan har tag­its fram av Litteraturbanken.se i samar­bete med Johan Rox­en­dal på Språk­banken Text. Vid Göte­borgs uni­ver­sitet med­verkade Cen­trum för Dig­i­tal human­io­ra och Johan Åhlfeldt i ett tidigt skede. För­valt­nin­gen för kul­tu­rutveck­ling har var­it delak­ti­ga i pro­jek­tet, vilket finan­sier­ats med stöd från Väs­tra Göta­lands-regio­nen.

ent­deckt im Nordeu­ropa-Blog

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.