Permalink

0

Kennen Sie schon … Språkrådets svensk-finska coronaordlista?

Der schwedis­che Sprachrat hat ein ein schwedisch-finnis­ch­es Coro­­na-Glos­sar veröf­fentlicht: Språkrådets språkråd­givn­ing i fin­s­ka fick en för­frå­gan om en ordlista med ter­mer anknut­na till coro­n­akrisen och covid-19-pan­demin. Råd­givnin­gen har nu tag­it fram en ordlista som innehåller cir­ka hun­dra upp­slag­sord. Utgångspunk­ten är … Weit­er­lesen