Permalink

0

Kennen Sie schon … das Svenskt visarkiv?

Im Schwedis­chen Liedarchiv sind über 100.000 Lieder aus den Bere­ichen Volk­slied, älteres Lied, Tan­zlied, Spiel­manns­musik. ältere Pop­u­lar­musik und schwedis­ch­er Jazz verze­ich­net! Bevarar, sam­lar in, forskar och pub­licer­ar mate­r­i­al inom folk­musik, visor, äldre pop­ulär­musik, sven­sk jazz, folk­lig dans, spel­mans­musik och infly­t­tade … Weit­er­lesen