Permalink

0

Kennen Sie schon … das Svenskt visarkiv?

Im Schwedis­chen Liedarchiv sind über 100.000 Lieder aus den Bere­ichen Volk­slied, älteres Lied, Tan­zlied, Spiel­manns­musik. ältere Pop­u­lar­musik und schwedis­ch­er Jazz verze­ich­net! Bevarar, sam­lar in, forskar och pub­licer­ar mate­r­i­al inom folk­musik, visor, äldre pop­ulär­musik, sven­sk jazz, folk­lig dans, spel­mans­musik och infly­t­tade … Weit­er­lesen

Permalink

0

Kennen Sie schon … die Skånes musiksamlingar?

Skånes musik­sam­lin­gar är egen klin­gande avdel­ning vid Folk­livsarkivet i Lund. Sam­lin­gar­na är ett av lan­dets region­ala arkiv för folk- och folk­lig musik och uppgiften består i att doku­mentera, vår­da och till­gäng­lig­göra den region­ala musiken. Sam­lin­gar­na står till tjänst för såväl forskn­ing, … Weit­er­lesen