Permalink

0

Kennen Sie schon … „78-plater“?

Die nor­wegis­che Nation­al­bib­lio­thek hat his­torische Schel­lack-Plat­ten vom For­mat „78“ (Umdrehun­gen pro Minute) dig­i­tal­isiert. In den über 20.000 Tracks zu nor­wegis­chen Kün­stlern und Kom­pon­is­ten kann nun gesucht und gestöbert wer­den: Her kan du finne lydinn­spillinger med artis­ter fra den norske musikkhis­to­rien … Weit­er­lesen

Permalink

0

Kennen Sie schon … die Skånes musiksamlingar?

Skånes musik­sam­lin­gar är egen klin­gande avdel­ning vid Folk­livsarkivet i Lund. Sam­lin­gar­na är ett av lan­dets region­ala arkiv för folk- och folk­lig musik och uppgiften består i att doku­mentera, vår­da och till­gäng­lig­göra den region­ala musiken. Sam­lin­gar­na står till tjänst för såväl forskn­ing, … Weit­er­lesen