Permalink

0

Kennen Sie schon … De Litterära Sällskapen i Sverige?

DELS är en intresse­or­gan­i­sa­tion för Sveriges lit­terära säll­skap med uppgift att spri­da infor­ma­tion om säll­skapen och deras verk­samhet. Vad vi gör Vi sam­lar de fles­ta per­son­lit­terära säll­skapen i Sverige sedan drygt 30 år och arbe­tar för att öka kun­skapen om … Weit­er­lesen