Permalink

0

Kennen Sie schon … „Norsk litteraturkritikk“?

Logo der Uni Oslo (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Uni_oslo_logo.svg)

Norsk lit­ter­aturkri­tikk er en bib­li­ografi over lit­ter­aturkri­tikk pub­lis­ert i norske medi­er. Den innehold­er også enkelte omtaler av norsk lit­ter­atur pub­lis­ert i uten­landske medi­er.
Bib­li­ografien har over 20 000 inn­førsler, men er ikke full­s­tendig, og redi­geres og utbygges kon­tin­uerlig av Uni­ver­sitets­bib­lioteket i Oslo og Insti­tutt for lingvis­tiske og nordiske studi­er. 

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.