Permalink

0

Kennen Sie schon … Bokselskap?

Logo Bokselskap (https://www.bokselskap.no/)

bokselskap.no er en ebok­por­tal utviklet av Det norske språk- og lit­ter­atursel­skap (NSL). Nettst­edet vil sikre frem­tidi­ge gen­erasjon­er til­gang til bevar­ingsverdig lit­ter­atur gjen­nom et bib­liotek av dig­i­talis­erte bøk­er.

Vi pub­lis­er­er norske tek­ster som har falt i det fri, dvs. tek­ster av for­fat­tere som har vært døde i minst 70 år, eller tek­ster som ret­tighet­shaver har gitt oss lov til å pub­lis­ere. bokselskap.no tilbyr lesetek­ster på nett og ned­last­bare e‑bøker i fire for­mater (epub, mobi, html og pdf).

Foruten tek­stene består nettst­edet av for­fat­ter­bi­ografi­er, peri­odeom­taler og tekstredegjørelser/innledninger. Målet er å gjøre tek­stene tilgjen­gelige for en mod­erne leser. For­fat­ter- og verk­sp­re­sen­tasjonene er primært tilret­te­lagt for skoleelever. Lesere som vil lære mer kan følge lenkene til utdypende artik­ler i Store norske lek­sikon/Norsk biografisk lek­sikon/Wikipedia og til utgiv­erens innledning/etterskrift til tek­sten.

https://www.bokselskap.no/hjelp_om/om_bokselskap

Sie kön­nen in den Büch­ern in der Gesamtliste oder über die Autor:innen und über eine Zeitleiste stöbern.

Bokel­skap ist unter @bokselskap auch auf Twit­ter vertreten.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.