Permalink

0

Kennen Sie schon … „Memoar.no“?

Memoar.no ist ein Por­tal zur Oral His­to­ry in Nor­we­gen: Memo­ar — norsk organ­isas­jon for munn­leg his­to­rie: For­målet vårt er å frem­ja ein kul­tur for å ta vare på og dela munnlege forteljin­gar om levd liv. Memo­ar er eit his­to­rielag og … Weit­er­lesen