Permalink

0

Kennen Sie schon … das Dansk Navneleksikon?

Mitte Jan­u­ar wurde das erste wis­senschaftliche Namen­lexikon für das Dänis­che veröf­fentlicht: Per­son­navne udgør en væsentlig del af det danske ord­for­råd og sprog­lige kul­tur­arv, men der har i mange år man­glet et viden­sk­a­beligt baseret lek­sikon om deres oprindelse og udbre­delse. Den … Weit­er­lesen